Plan Dnia Przedszkola

Współpraca i kreatywność

Nasz system edukacyjny kładzie nacisk na rozwijanie indywidualnych zdolności, kreatywności i samodzielności. Dziecko w takim środowisku ma szanse uczyć się przez eksplorację i aktywność, co sprzyja naturalnemu rozwojowi. Stawiamy na rozwijanie umiejętności społecznych, emocjonalnych i poznawczych w przyjaznym otoczeniu, co długotrwale sprzyja pozytywnie na rozwój dziecka 

Codzienne praktykowanie j.angielskiego od najmłodszych lat wpływa na rozwój umiejętności oraz złamanie bariery językowej. Stały kontakt z osobą anglo-języczną pozwala dziecku na lepsze zapamiętywanie słownictwa oraz zwiększanie pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim, który otwiera drogę do specjalizowania się w każdej dziedzinie. Opanowanie języka angielskiego od najmłodszych lat otwiera również drzwi do szerszego zakresu kultury, literatury i możliwości edukacyjnych w przyszłości.


co to jest praca własna?

To czas pracy z materiałem wg. Pedagogiki Mentessori oraz innych rozwijających pomocy edukacyjnych, doskonalenie umiejętności życia codziennego i rozwój według zainteresowań dziecka. Pracę w znaczeniu Pedagogiki Montessori należy rozumieć jako taką aktywność dziecka, która ma charakter rozwojowy, poznawczy, twórczy i prowadzi do osiągnięcia konkretnego celu. W tym czasie dzieci doświadczają wewnętrznej aktywności, mają szansę podejmować samodzielnie decyzje. Dzieci mogą swobodnie poruszać się po sali. Mają wolność wyboru materiału, z którym chcą pracować, miejsca, czasu jaki temu poświęcą oraz formy aktywności (czy będzie pracowało samo, czy zaprosi kogoś do współpracy). Nauczyciel pomaga w wyborze dzieciom, które nie potrafią jeszcze same zdecydować.

W czasie pracy własnej oprócz zdobywania umiejętności takich jak: czytanie czy liczenie, dzieci uczą się samodzielnie decydować, planować, współpracować z zespołem, przestrzegać społecznych reguł.