Nasze wartości

Rozwój człowieka

Intelektualny
 • przyjazna przestrzeń sprzyjająca poszerzaniu przydatnych umiejętności
 • język angielski codziennie jako otwarcie drogi do komunikacji z całym światem
Społeczny
 • zadania w grupie wielowiekowej
 • współpraca
 • komunikacja
 • rozwój inteligencji emocjonalnej
Duchowy
 • wychowanie zgodne z wartościami chrześcijańskimi
 • nauka religii przez śpiew i rozmowę
Fizyczny
 • ćwiczenia fizyczne w różnej formie np.Basen raz w tygodniu, Kawashi, Tańce
 • zdrowe jedzenie
 • codzienna aktywność na powietrzu

Nasza wizja edukacji

Chciałbyś aby Twoje dziecko uczyło się praktycznej wiedzy?
Z uśmiechem budziło się rano z chęcią do nauki.

Indywidualne podejście inspirowane pedagogiką Montessori. Jest to metoda indywidualnej pracy uczniów polegająca przede wszystkim na tym, że masowe nauczanie i tradycyjna praca w klasach, wraz z podziałem na wiek, zostają zniesione. Dzieci uczą się we własnym tempie, pomagają sobie nawzajem, współpracują.

Nasze wartości.  Szkoła oparta jest na wartościach chrześcijańskich.  Naszym celem jest stworzenie miejsca, gdzie każde dziecko będzie uczyło się tolerancji oraz szacunku wobec innego człowieka niezależnie od koloru skóry czy przekonań.

Rozwój silnych stron oraz zdolności każdego dziecka. Według naszych przekonań każdy uczeń jest niepowtarzalną osobą, dlatego wspieramy u Niego poczucie własnej wartości. Budowanie pozytywnego dla dziecka i rodziców środowiska oraz więzi, które będą pomagały dziecku i rodzicom w procesie wzrastania.


Rozwój przez wspólne poszukiwanie wiedzy. Pragniemy zainspirować dzieci do poznawania świata. Chcemy ukazać  dzieciom różnorodności, skomplikowania i wielobarwności świata poprzez doświadczenie i osobiste spotkania z ciekawymi ludźmi.


Nauka w wielowiekowych grupach. Wbrew obawom taki model nie sprawia, że dzieci hamują swój rozwój, kiedy uczą się u boku starszych lub młodszych kolegów. W grupie wielowiekowej dzieci poznają co to jest odpowiedzialności za siebie i innych i wspierają się. W takiej grupie każdy może dzielić się swoimi pasjami z innymi lub poznawać je dzięki innym.

Zajęcia bez dzwonków oraz sprawdzania listy obecności.  Wierzymy, że te elementy w edukacji naszych dzieci są zbędną, a wręcz uważamy, że ich obecność spowoduje "szablonowe" zajęcia, które mogą wywierać na dzieci presję.


Jeśli zgadzasz się z naszymi wartościami
-CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE

Nasze inspiracje 

https://www.flickr.com/photos/31013861@N00/3570012810

„EDUKACJA MA NAS RZEKOMO PRZENIEŚĆ W PRZYSZŁOŚĆ, KTÓREJ NIE JESTEŚMY W STANIE PRZEWIDZIEĆ”

Ken Robinson

Cytat z najsłynniejszego wystąpienia Sir Kena Robinsona z 2006 roku. Na prestiżowej platformie Ted X ten dwudziestominutowy wykład obejrzały dziesiątki milionów widzów. Główna teza Robinsona? Przyszłość jest nieznana – tego możemy być pewni. A skoro tak jest, edukację trzeba przewartościować. Nie ma powodu, by uczyć dzieci według schematów, które stosowano wobec nas i naszych rodziców, w czasach, gdy świat zmieniał się mniej dynamicznie, a przepływ informacji nie był tak intensywny. Dorastaliśmy w epoce, kiedy z grubsza można było przewidzieć, który zawód zagwarantuje zatrudnienie. „Nauczyciel akademicki miał pewność, że otrzyma pracę” – tłumaczył urodzony w latach 50. Ken. W słynnym przemówieniu powołał się też na dane UNESCO, według których w 2036 roku na świecie będzie więcej nauczycieli akademickich i osób ze stopniem naukowym, niż kiedykolwiek w historii. Prawdopodobnie już wkrótce wyższe wykształcenie nie będzie żadnym prestiżem, ponieważ nastąpi „inflacja akademicka”, jak to określał Robinson kilkanaście lat temu. Czy zatem powinniśmy celować, by nasze dzieci za wszelką cenę skończyły studia, jak namawiali nas do tego wielokrotnie rodzice i nauczyciele minionych pokoleń? Niekoniecznie! Okazuje się, że są sprawy dużo ważniejsze, niż szkolny papier.

żródło: https://ladnebebe.pl/10-cytatow-sir-kena-robinsona-ktore-warto-poznac/

„JEŚLI NIE JESTEŚ PRZYGOTOWANY NA BŁĄD, NIGDY NIE WYMYŚLISZ NIC KREATYWNEGO”

Ken Robinson
Ken Robinson podkreślał pogląd, że błądzenie jest niezbędnym warunkiem do stymulowania kreatywności, kluczowej wartości w rozwoju człowieka. Jego zdaniem małe dzieci nie boją się, że popełnią błąd. Gdy stają wobec sytuacji, w której czegoś nie wiedzą, nie potrafią, czy zapomną poprawnej odpowiedzi – umieją kreatywnie wybrnąć, korzystają z wrodzonej umiejętności improwizacji. Ale tylko do czasu, bo według Kena Robinsona to, co robi system edukacji, to koncentracja na piętnowaniu błędów. Takie wychowywanie sprawia, że dzieci, zanim osiągną dorosłość, boją się myśleć kreatywnie, odpowiadać swobodnie, w otwarty sposób szukać odpowiedzi. Boją się krytyki.

żródło: https://ladnebebe.pl/10-cytatow-sir-kena-robinsona-ktore-warto-poznac/

Chcemy unikać punktowania dzieci, skupiania się na ocenianiu ich wypowiedzi. Będziemy starać się wspierać proces poszukiwania
stosować oceny opisowe, które polegają raczej na wskazaniu, nad którym obszarem należy popracować, niż piętnować konkretne
błędy.

 „WSZYSTKIE DZIECI MAJĄ TALENTY, LECZ DOROŚLI JE MARNUJĄ”

Ken Robinson

Za tym stwierdzeniem kryje się po prostu przekonanie, że rolą dorosłych jest odkrycie indywidualnych predyspozycji każdego dziecka. Obecna szkoła nie spełnia tej roli, dążąc przede wszystkim do wyrównania szans i wykształcenia podobnych umiejętności u wszystkich. Robinson zwracał uwagę, że najwyżej cenione społecznie przedmioty, takie jak matematyka, języki i nauki przyrodnicze, niekoniecznie są najistotniejsze w rozwoju człowieka. Przedmioty artystyczne czy wychowanie fizyczne są traktowane jako mniej istotne w procesie edukacji, ponieważ nacisk jest kładziony na wiedzę teoretyczną. Cierpią na tym uzdolnieni artystycznie i humanistycznie. Dlatego ważne jest, by rozpoznać talent czy predyspozycje swojego dziecka i wspierać je poprzez odpowiedni profil edukacji. „Szekspir też kiedyś był siedmiolatkiem, chodził do kogoś na lekcje angielskiego. Czy sądzicie, że codziennie w szkole powtarzał sobie staraj się bardziej? Czy ojciec gonił go do łóżka: Idź spać! I odłóż ten ołówek? – tak Ken Robinson starał się wytłumaczyć, że w każdym człowieku drzemie potencjał, który można zdusić. 

żródło: https://ladnebebe.pl/10-cytatow-sir-kena-robinsona-ktore-warto-poznac/

My będziemy starać się pomóc mu rozkwitnąć.

„WIELU NIEZWYKLE UTALENTOWANYCH, WSPANIAŁYCH, KREATYWNYCH LUDZI MYŚLI, ŻE TACY NIE SĄ, BO RZECZ, W KTÓREJ BYLI DOBRZY, NIE BYŁA W SZKOLE CENIONA, LECZ TĘPIONA”


Kluczem do zrozumienia tego cytatu jest przypomnienie sobie własnych szkolnych doświadczeń. Każdy z nas miał kiedyś kolegów nazywanych wprost lub aluzyjnie „głupszymi” czy mniej zdolnymi, albo przez nauczycieli, albo przez rodziców czy nawet rówieśników. Może nawet sami byliśmy takim uczniem, który szkołę przetrwał w poczuciu, że w czymś odstaje od kolegów i że czegoś mu brakuje? Zastanówmy się – czy nie jest tak, że nawet te rzekomo mniej zdolne dzieci były w czymś dobre? Czy kolega, który prawie nie zdał z polskiego, przypadkiem nie radził sobie doskonale w grze w piłkę, lub czy nie potrafił ekspresowo naprawiać nam łańcucha, który spadł w rowerze? Inteligencja jest szerokim i zdywersyfikowanym pojęciem, a zdaniem Robinsona tzw. kompetencja akademicka poważnie zdominowała nasze pojmowanie inteligencji, ponieważ uniwersytety stworzyły system edukacji na swoje podobieństwo. Tymczasem niektórzy z nas postrzegają świat obrazem, inni ruchem, jeszcze inni skojarzeniami lub liczbami. Istotne jest, by nie przykładać jednej miary do wszystkich dzieci. Nawet z pozoru doskonały uczeń ze świetnymi ocenami może mieć jakieś „deficyty inteligencji” – emocjonalnej czy poczucia humoru. A ktoś, kto nie radzi sobie z podstawą programową, może być geniuszem w innej dziedzinie. Cały szkopuł tkwi w tym, by dostrzegać zdolności w każdym z osobna, podchodzić do uczniów indywidualnie, i nie sztorcować dzieci za coś, co robią z pasją, tylko dlatego, że w tradycyjnej szkole nie jest to mile widziane.
żródło: https://ladnebebe.pl/10-cytatow-sir-kena-robinsona-ktore-warto-poznac/

„W EDUKACJI ZAWSZE CHODZI O RELACJE. WSPANIALI NAUCZYCIELE TO NIE TYKO DOBRZY INSTRUKTORZY CZY ADMINISTRATORZY TESTÓW. TO MENTORZY PEŁNIĄCY ROLĘ ŻYCIOWEJ INSPIRACJI DLA SWOICH UCZNIÓW”.

Spojrzenie, które możemy wykorzystać, nie tylko szukając nauczyciela dla swojego dziecka. Warto odnieść je też do siebie jako rodzica. W końcu to my przebywamy z naszymi dziećmi najwięcej, i to my jesteśmy ich pierwszymi nauczycielami. Nie wystarczy udzielać instrukcji, a następnie sprawdzać, jak sobie dziecko radzi z ich wypełnianiem. By być skutecznym nauczycielem, należy stworzyć z podopiecznym relację, tak w domu, jak i w placówce. Ken Robinson podkreślał to wielokrotnie, że nauczyciel dla ucznia powinien być jak ogrodnik dla kwiatów: dbać o nie i stworzyć im dogodne środowisko do wzrostu.

„WIĘKSZOŚĆ PRZYSWAJANIA WIEDZY DOKONUJE SIĘ W GRUPACH. WSPÓŁPRACA JEST ISTOTĄ ROZWOJU”.

Cytat, który może dać do myślenia osobom przekonanym o tym, że szkoła wyłącznie szkodzi. Warto pamiętać, że dzieci rozkwitają w grupie. Placówki to mikroświaty, które przygotowują nasze dzieci do życia w społeczeństwie. I choć Ken Robinson chwalił systemy edukacji, w których dominuje indywidualne podejście do ucznia, i mniejsze klasy, to był także wielkim propagatorem edukacji teatralnej opartej na grupowych doświadczeniach. Teatr – jak wiadomo – jest spotkaniem aktorów i widzów. Warto pamiętać, że odpowiednia grupa rówieśników może wspomóc rozwój naszego dziecka, zatem poszukujmy dla nich przestrzeni, by mogły robić to, co lubią i robią dobrze, w towarzystwie kolegów o podobnych zainteresowaniach.
żródło: https://ladnebebe.pl/10-cytatow-sir-kena-robinsona-ktore-warto-poznac/

„WŚRÓD WIELU POWODÓW, DLA KTÓRYCH DZIECI PRZESTAJĄ SIĘ CHĘTNIE UCZYĆ, MOGĘ WYMIENIĆ TO, ŻE SZKOŁA NIE POSŁUGUJE SIĘ WYSTARCZAJĄCO DOBRZE JĘZYKIEM WEWNĘTRZNEGO ŚWIATA DZIECI. UCZNIOWIE CZUJĄ, ŻE NIE MAJĄ NIC WSPÓLNEGO Z TYM, CZYM SZKOŁA JEST I CO SIĘ W NIEJ DZIEJE. SPRAWIA, ŻE CZUJĄ SIĘ GŁUPSI. ODBIERAJĄ NAUKĘ JAKO BEZSENSOWNĄ LUB NUDNĄ”.

Kolejny cytat, który każe nam zajrzeć w głąb siebie i przypomnieć sobie niektóre sytuacje z wczesnych lat edukacji. Czy nie jest tak, że najlepiej wspominamy przedmioty, których uczyli „fajni nauczyciele”? Albo te, które po prostu nas interesowały? Jeśli  dziecko nie lubi szkoły i nie chce się uczyć – doszukuj się przyczyny. Być może na jego samopoczucie wpływa krytyka nauczyciela, być może aktualnie przerabia zagadnienie, które je śmiertelnie nudzi, być może pedagog jest zbyt zdystansowany i nie umie dotrzeć do dziecka? Przyczyny mogą być różne, jednak nie zakładajmy, że to z dzieckiem jest coś nie tak. 
żródło: https://ladnebebe.pl/10-cytatow-sir-kena-robinsona-ktore-warto-poznac/

 „RODZICE MAJĄ WIĘCEJ WPŁYWU NA WYDARZENIA I WIĘCEJ WYBORU W SFERZE EDUKACJI SWOICH DZIECI, NIŻ MOŻE IM SIĘ WYDAWAĆ. MOGĄ PRACOWAĆ NAD ZMIANAMI W AKTUALNYM SYSTEMIE EDUKACJI NA POZIOMIE SZKOŁY, MOGĄ NACISKAĆ NA ZMIANY SYSTEMOWE WYŻEJ, ALBO MOGĄ EDUKOWAĆ DZIECI SAMODZIELNIE, W RAMACH ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU. TYM, CO NA PEWNO MOGĄ ZROBIĆ, JEST TEŻ ZŁAGODZENIE U UCZNIÓW STRESU, KTÓRY WYNIKA Z NADMIERNEJ ILOŚCI TESTÓW I PRAC DOMOWYCH”.

Wielu z nas nie poddaje pod wątpliwość paradygmatów edukacji, żyjąc w przekonaniu, że to dziecko musi dostosować się do szkoły, a nie szkoła do dziecka. Eksperci jednak są zgodni, że współcześnie system oświaty zdecydowanie „ma zaległości” i wymaga gruntownej reformy, jeśli wręcz nie całkowitego przewartościowania. To pogląd rozpowszechniony przez Robinsona, ale powielany już w wielu środowiskach. Zgadzając się na opresyjne metody nauczania i oceniania, obciążanie dzieci ogromną ilością żmudnych prac domowych i frustrujących testów, nie dajemy nikomu sygnału, że system jest zły. Psychologowie biją na alarm – w wielu badaniach, m.in. prowadzonych przez Instytut Edukacji Pozytywnej pojawia się wniosek, że objawy „wypalenia uczniowskiego” (wyrażanego przez spadek motywacji, odczuwanie długotrwałego stresu i spadek samooceny) pojawiają się aż u 73% dzieci.
żródło: https://ladnebebe.pl/10-cytatow-sir-kena-robinsona-ktore-warto-poznac/